9. Małopolska Akademia Talentów

 

Małopolska Akademia Talentów to wyjątkowe spotkanie z muzyką klasyczną. Organizatorzy Małopolskiej Akademii Talentów chcą dać szansę młodym muzykom na doskonalenie swoich umiejętności pod okiem doświadczonych i uznanych autorytetów muzyki klasycznej. Podczas kursów uczestnicy i uczestniczki mają okazję nawiązać bezpośredni kontakt z wybranym nauczycielem lub nauczycielką i pracować z nimi podczas indywidualnych lekcji. Formuła kursów, wypracowana przez ostatnie lata, ma poszerzać muzyczne horyzonty młodych instrumentalistów i instrumentalistek oraz dać im narzędzia do samodzielnej oceny poziomu swoich umiejętności, a także do wytyczania sobie odważnych i jednocześnie realnych nowych celów, do których będą dążyć. W tym roku organizatorzy zaprosili do poprowadzenia kursów dziesięcioro pedagogów i pedagożek różnych specjalności. Uczestnicy i uczestniczki mają również możliwość wzięcia udziału w kursie kameralnym.

Do uczestnictwa w kursach zaproszeni są uczniowie i uczennice szkół muzycznych, studenci, studentki, absolwenci i absolwentki uczelni muzycznych, z kraju i zagranicy. Pomysłodawcy kursów muzycznych podkreślają otwartość na osoby z małych miejscowości, których dostęp do edukacji muzycznej jest z różnych względów utrudniony.

Podczas 9. Małopolskiej Akademii Talentów, oprócz kursów będą organizowane wydarzenia artystyczne, do uczestnictwa w których zaproszona będzie szersza publiczność zamieszkująca daną miejscowość i region. Projekt ma także promować Małopolskę jako region szczególnie prężnie rozwijający się pod względem kultury wysokiej i tworzenia niezbędnej dla niej infrastruktury.

"Już po raz dziewiąty mamy przyjemność przeprowadzić kursy Małopolskiej Akademii Talentów. Dzięki życzliwości lokalnych władz i dyrektora Szkoły Muzycznej I st. w Łącku, Pana dra hab. Stanisława Strączka, możemy w Łącku pracować z utalentowanymi muzycznie, młodymi ludźmi i wspólnie wykonywać koncerty, ożywiając w ten sposób cały region i kreując unikalną, wyjątkową artystyczną atmosferę" Marek Szlezer, Dyrektor Artystyczny

Dyrektorem Artystycznym kursów muzycznych Małopolskiej Akademii Talentów, odbywających się w Łącku, w terminie 25 czerwca – 2 lipca 2023 roku jest prof. dr hab. Marek Szlezer.

Organizator

Stowarzyszenie Artystyczne "Porta Musicae"
Telefon: +48 737 574 840
E-mail: mat.kursymuzyczne@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/kursymuzyczne

Partnerzy

  • Szkoła Muyzczna I st. w Łącku
  • Gmina Łącko
  • Gminny Ośrodek Kultury w Łącku

Patronat medialny